Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu                        
 > Aktualności
 > Nauczyciele
 > Dokumenty szkoły
 > Samorząd
 > Po lekcjach
 > Plan lekcji
 > Galeria
 > Świetlica
 > Sport
 > Nasi laureaci
 > Nasz Patron
 > Lista
   
Podręczników
   
2012/2013

  
  

 


  Kontakt  |  Plan imprez i uroczystości  |  Rok szkolny 2012/2013
 

O szkole Co oferujemy
Co zapewniamy Rejon SP3


Zapewniamy

 • zajęcia wspomagające rozwój dziecka, prowadzone przez psychologa i pedagoga

 • zajęcia indywidualne, wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjo-kompensacyjne

 • opiekę pielęgniarską

 • wsparcie i pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

 • poczucie bezpieczeństwa (monitoring, dzieci cały czas z nauczycielem)

 • możliwość zostawiania podręczników w Sali

 • zajęcia gimnastyczne na sali oraz korzystanie z basenu

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • indywidualne podejście do każdego ucznia

 • wsparcie dla ucznia zdolnego i słabego


Zapewniamy bezpłatnie:

  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z klas I-III, u których dostrzeżono wadę wymowy. Dzieci ćwiczą wymowę po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w małych grupach lub indywidualnie.

  Zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacyjne) i wyrównawcze organizowane są dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole w celu wyrównania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju indywidualnego dzieci. Poprzez zabawę dzieci doskonalą technikę czytania i pisania, umiejętności matematyczne, oraz sprawności manualne. Dobór ćwiczeń dostosowany jest do poziomu i możliwości dziecka. Praca odbywa się po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w małych kilkuosobowych grupkach. Zajęcia prowadzone są również z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych.

                                                 
                                                       
Oddział przedszkolny

ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatną naukę i opiekę

 • Zajęcia dydaktyczne połączone z zabawą

 • Naukę w tej samej Sali przez 4 lata, z jednym nauczycielem

 • Zmniejszenie stresu związanego z pójściem do szkoły

 • Dobry start do nauki

 • Bezpłatną rytmikę i język angielski

 • Lekcje religii w szkole

 • Opiekę logopedy, psychologa i pedagoga

 • Gimnastykę korekcyjną

 • Opiekę w dobrze wyposażonej świetlicy

 • Możliwość spożywania śniadań i obiadów w stołówce szkolnej

 • Przerwy dostosowane do potrzeb dziecka, zawsze pod opieką wychowawcy

 • Różnorodne, ciekawe zajęcia w świetlicy popołudniowej

 • Czynny udział w życiu młodszej grupy wiekowej – konkursy, zabawy, teatrzyki, wycieczki, imprezy

 • Zajęcia bez dzwonków, dostosowane do możliwości dzieci

Ponadto zapewniamy

 • poczucie bezpieczeństwa (monitoring, dzieci cały czas z nauczycielem)

 • możliwość zostawiania podręczników w Sali

 • zajęcia gimnastyczne na sali oraz korzystanie z basenu

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • indywidualne podejście do każdego ucznia

 • wsparcie dla ucznia zdolnego i słabego

 © Wszelkie prawa zastrzeżone